NEFF DEMONICHNY POMOCNIK NIKUSS OTTAJNJONY!11111111

NOFJENC UTAUO SJE NAKRACI NIKUSS KTURA SRA YOSNACHY OTPRAFJA RYTUŁAŁ KOZODUPY!!!!!!!!!!!111111111